HİZMETLERİMİZ

MİMARİ PROJE

Yapılacak yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbirleriyle oranları, iç düzenleri ve tüm ayrıntıları hakkında bilgi veren projelerdir.

Mimari projelere başlanmadan önce, arsanın çapa uygunluğu, yol şebekesi, kanalizasyon ve elektrik bağlantılar, arsanın yönü, manzara durumu, imar durumu ve iklim koşulları gibi, pojeyle ilgili istek ve olanaklar göz önünde bulundurularak, bir ihtiyaç analizi yapılır.

Yapının büyüklüğüne göre plan kesit ve görünüşler 1/100-1/200, oturuş planları 1/500-1/1000 ölçeği kullanılarak bir taslak (eskiz) çizilir.

Çevredeki mimari, kullanacak olanların yaşantı, örf, adet, gelenek ve görenekleri de göz önünde bulundurularak taslak, insan, hayvan, ağaç ve araç gibi sembollerle donatılır ve gerekiyorsa, perspektif ve maketi hazırlanır.

Ana fikirlerin, verilen programa ve arsa durumuna uygun olarak ve uygun bir ölçekle (1/500,1/200,1/100) durum planı, kat planları yapı görünüş ve kesit resimleri halinde kağıda çizilmesi suretiyle, avan proje hazırlanıp, mal sahibine teslim edilir.

Mal sahibi avan projeyi bir bütün olarak beğenmiş olabileceği gibi, üzerinde bir takım değişiklikler istemesi de mümkündür. Sonuçta sorunlar projenin bütün ilgililerini tatmin edecek şekilde çözümlere kavuşturulur. Böylece projede kesinlik kazanıp üzerinde köklü değişiklik yapılmasını gerektirecek bir sorun kalmamış olduğunda, 1/50 veya bina büyüklüğüne göre 1/100 ölçeğinde kesin proje çizilir.

Kesin projede şu unsurlar bulunur :

  • Vaziyet planları
  • Kat planları
  • Kesitler
  • Görünüşler
  • Çatı planları
  • Asma tavan planı
  • Detay listesi

İnşa edilmek istenen yapının tam tasarlandığı gibi olmasını sağlamak amacıyla, yapılacak uygulamaların tüm ayrıntı ve detaylarının gösterileceği bir uygulama projesi çizilir.

Uygulama projesinde genel ve kısmi sistem detayları, çatı, merdiven, doğrama, asma tavan, duvar kaplama ve lambri detayları ile boya ve kaplama detayları ve bodrum, zemin, normal, çatı vb. gibi kat planları bulunur.
 

MİMARİ KONTROL

Uygulama sürecinde, proje ve uygulamada yer alan bütün tarafların koordinasyonunun sağlanarak, birarada çalışmaları, uygulamanın sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemlidir.

Mimari proje ekibi, projenin ilk aşamasından itibaren uygulama sonunda ortaya çıkacak ürünü en detaylı olarak tasarlayan ekiptir. Uygulama sürecinde mimari ekip bütün tarafları ve yapılan işin niteliğini mimari projeye göre koordine ve kontrol etmekle yükümlüdür.

Ertek Mimarlık, uygulama sürecinde bu koordinasyon ve kontrolün en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlayan, mimarlık ve inşaat mühendisliğinin farklı uzmanlık alanlarında eğitim görmüş, yetenekli ekip üyelerinden oluşmaktadır.